GENERALI 59-69 - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OD 44 ZŁ
z możliwością przystąpienia do 69 r.ż.
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 69 rok życia

ochrona ubezpieczeniowa kończy się w rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 69 roku życia

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI

Składka miesięczna:44 zł65 zł87 zł
107 zł

Zobacz szczegóły (OWU, ulotka, przewodnik)

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO  
1.Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnym
100 000125 000150 000200 000
b)nieszczęśliwego wypadek
50 00060 00070 000100 000
c)choroby / naturalny
10 000
15 000
20 000
25 000
2.Trwały uszczerbek w wyniku:a)nieszczęśliwego wypadku - za 100%10 00015 00020 00025 000
b)nieszczęśliwego wypadku - za 1%100150200250
3.Poważne zachorowanie
1 600
3 200
4.Pobyt w szpitalu:
a)
w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
32 za dzień
48 za dzień
64 za dzień
80 za dzień
b)w wyniku nieszczęśliwego wypadku16 za dzień24 za dzień32 za dzień
40 za dzień
c)
w wyniku zawału serca lub udaru mózgu25,60 za dzień38,40 za dzień51,20 za dzień
64 za dzień
d)w wyniku choroby
9,60 za dzień
14,40 za dzień19,20 za dzień
24 za dzień
e)na OIOM
16 za dzień
24 za dzień
32 za dzień
40 za dzień
5.
Refundacja kosztów leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
1 6002 4003 2004 000
6.
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
1 6002 4003 2004 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA

Zgon w wyniku:a)nieszczęśliwego wypadku
10 00015 00020 00025 000
b)choroby / śmierci naturalnej3 2004 8006 4008 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA

Zgon rodziców / teściów w wyniku:
choroby / śmierci naturalnej / wypadku
8001 2001 6002 000

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

Pakiet assistance medyczny
taktaktak


Towarzystwo ubezpieczeniowe:
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI

Wiek przystąpienia do : / końca ochrony:
69 r.ż. / 69 r.ż.
69 r.ż. / 69 r.ż.
69 r.ż. / 69 r.ż.
69 r.ż. / 69 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:
tak
tak
tak
tak

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:
tak
tak
tak
tak

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie lub indywidualnej kontynuacji dowolnego zakładu ubezp.
taktaktaktak

Składka miesięczna:44 zł65 zł87 zł
107 złUDOGODNIENIA:
zakup w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną

*po ukończeniu 69 r.ż. istnieje możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia GENERALI - warianty SENIOR
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
Potrzebujesz podwyższyć świadczenia w zakresie NNW?
Przydatne dokumenty:
GENERALI
składka 87 zł
GENERALI
składka 107 zł
GENERALI
składka 44 zł
GENERALI
składka 65 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 69 r.ż.? Zobacz warianty Senior
Istotne zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
GENERALI

3 miesiące:
  • zgon ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
  • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby


6 miesięcy w ryzykach:
  • poważne zachorowanie ubezpieczonego
  • zgon współmałżonka w wyniku choroby lub śmierci naturalnej

10 miesięcy:
  • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem
i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści