NNW standard - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NNW OD 22 ZŁ
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

NNW to ubezpieczenie chroniące Ciebie w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Masz możliwość ubezpieczenia się w jednym z najszerszych zakresów dostępnych na rynku.
Szczególnie polecane osobom, które za względu na swój stan zdrowia nie mogą przystąpić do ubezpieczenia na życie.
Co zyskujesz ?

Dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego w trakcie jazdy komunikacją miejską
lub w samochodzie, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa.

szeroki zakres ubezpieczenia niedostępny w standardowych ofertach NNW oferowanych na rynku

dodatkowe świadczenia w momencie, kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego w trakcie jazdy komunikacją miejską lub w samochodzie, a Ty miałeś zapięte pasy bezpieczeństwa.
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu zarówno w GENERALI i WIENER, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach.
Dostępne warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:
GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI
WIENER
WIENER

Składka miesięczna:
22 zł
38 zł
54 zł
69 zł
41,50 zł
60,50 zł

Szczegóły:Zakres ubezpieczenia
skumulowane wysokości świadczeń  w PLN


wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
1.
Zgon w następstwie nieszczęśliwego wypadku:


w ruchu komunikacyjnym w przypadku śmierci
w trakcie jazdy komunikacją publiczną
137 500
275 000
400 000
525 000
50 000
75 000

w ruchu komunikacyjnym w przypadku zapinania pasów
w samochodzie z poduszkami
111 250
222 500
330 000
437 500
50 000
75 000

w ruchu komunikacyjnym
100 000
200 000
300 000
400 000
50 000
75 000
2.
Zgon wskutek NW


w wyniku nieszczęśliwego wypadku
25 000
50 000
100 000
150 000
50 000
75 000

jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją
37 500
75 000130 000180 00050 00075 000

jeżeli śmierć nastąpiła w następstwie pogryzienia przez psa
37 500
75 000130 000180 00050 00075 000

jeżeli śmierć w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku poniosło oboje rodziców
37 500
75 000130 000180 00050 00075 000
3.
Zgon wskutek zawału lub udaru
-
---50 00075 000
4.
Trwała niezdolność do pracywskutek NW
15 000
50 000100 000150 00025 00037 500

wskutek zawału / udaru

---25 00037 500
5.
Czasowa niezdolność do pracy w wyniku NW
5 000
5 0005 0005 000--
6.
Poważne zachorowanie

---1 5003 000
7.
Operacje chirurgiczne w NNW
1 000
1 0002 0003 0001 5003 000
8.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
15 000
30 000
45 000
60 000
--
9.
Trwały uszczerbek na zdrowiu:

a)
za 1% trwałego uszczerbku z NW
200
400600800500750

w przypadku uciążliwości leczenia
200
400600800--
b)
za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału
lub udaru

200
400600800500750

w przypadku uciążliwości leczenia
200
400600800--
c)
dodatkowe świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu----
w każdym wariancie w wysokości 1% su za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego urazu (tabela OWU)
10.
Pobyt w szpitalu:w wyniku NW - za dzień
25
50
60
70
50
100

wskutek zawału lub udaru - za dzień
-
---50100
11.
Koszty leczenia:wskutek NW
10 000
20 000
20 000
20 000
10 000
15 000

wskutek zawału / udaru
-
-
-
-
10 000
15 000
12.
Koszty nabycia środków pomocniczychpo NW
2 000
4 000
4 000
4 000
15 000
22 500

wskutek zawału lub udaru
-
-
-
-
15 000
22 500
13.
Koszty przysposobienia zawodowego inwalidów
2 000
4 0004 0004 00015 00022 500
14.
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW
-
---500750
15.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
-
---50 00050 000
16.
Assistance medycznyTAKTAKTAK--


GENERALI
GENERALI
GENERALI
GENERALI
WIENER
WIENER

wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
Wiek przystąpienia od:
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
od 18 r.ż.
Wiek przystąpienia do:
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
brak górnego limitu
Składka miesięczna:
22 zł

38 zł

54 zł

69 zł

41,50 zł

60,50 zł

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
WIENER
warianty 5-6
Przydatne dokumenty:
GENERALI
warianty 1-4
Ogólne Warunki Umowy:
Przewodnik:
Ulotka:
Porównanie zapisów OWU:
GENERALI
WIENER
WYBIERAJĄC JEDEN Z WARIANTÓW UBEZPIECZENIA NNW GENERALI
BĘDZIESZ MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNEGO (wariant standardowy)
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
Z poniższych świadczeń możesz skorzystać Ty, a także członkowie Twojej rodziny (małżonek, dziecko).
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści