rodzinne od 66 zl - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 66 ZŁ
warianty WARTA i GENERALI z zakupem w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną

Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie


Ubezpieczenie na życie HESTIA
O czym warto wiedzieć wybierając
wariant ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 59 rok życia

wiek końca - 59 rok życia (zobacz szczegóły >>)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno
w HESTII, GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
WARTA
GENERALI
HESTIA
HESTIA

Składka miesięczna:66 zł76 zł79 zł
80 zł
84 zł

Szczegóły:

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.
Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)NW komunikacyjnym przy pracy
240 000300 000250 000
405 000
255 000
b)NW komunikacyjnym
180 000220 000250 000
280 000
175 000
c)NW przy pracy
180 000220 000200 000
280 000
175 000
d)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
120 000140 000200 000
160 000
100 000
e)zawału serca / udaru mózgu
50 00070 00075 000
60 000
50 000
f)choroby / naturalny
40 00050 00060 000
40 000
25 000
2.Trwałe inwalidztwo w wyniku NW30 00040 000---
3.Osierocenie dziecka
-7 5007 500
8 000
-
4.Trwały uszczerbek w wyniku:
a)NW - za 1%550450500
400
750

NW - za 100 %55 00045 00050 000
40 000
75 000
b)zawału serca / udaru mózgu- za 1%550450500
400
750

zawału serca / udaru mózgu - za 100%55 00045 00050 000
40 000
75 000
5.Poważne zachorowanie
12 000
7 500
7 000
5 000
15 000
6.Pobyt w szpitalu:


a)w wyniku choroby
120 za dzień50 za dzień
72 za dzień
50 za dzień
150 za dzień
b)w wyniku NW
250 za dzień150 za dzień120 za dzień
100 za dzień
300 za dzień
c)na OIOM (wypadek, choroba)
250 jednorazowo
250 jednorazowo
120 za dzień
100 za dzień
250 za dzień
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
300 za dzień
150 za dzień
120 za dzień
150 za dzień
350 za dzień
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego 300 za dzień150 za dzień120 za dzień
150 za dzień
350 za dzień
g)w wyniku wypadku przy pracy 250 za dzień150 za dzień
120 za dzień
150 za dzień
350 za dzień
h)w wyniku zawału serca / udaru mózgu120 za dzień50 za dzień
72 za dzień
80 za dzień
300 za dzień
i)
czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu---
250 jednorazowo
250 jednorazowo
7.Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia
6 000
2 5002 140
2 000
3 000
8.Leczenie specjalistyczne---
2 000
7 500

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA (w ubezp. WARTA i HESTIA również partnera):
9.Zgon małżonka w wyniku:a)NW komunikacyjnego30 00040 00030 000--
b)NW
15 00020 00030 000--
c)zawału serca / udaru mózgu--10 000--
d)choroby / naturalny--10 000--

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA  (w ubezp. WARTA i HESTIA również rodziców partnera):
10.Zgon rodziców / teściów:a)NW-4 5003 000
8 000
-
b)choroby /  naturalny
-1 500 1 800
1 500
-

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA
11.Dotyczące dziecka:
a)zgon dziecka w wyniku NW
-6 0007 000
7 000
-
b)zgon dziecka
-3 0007 000
3 500
-
c)urodzenie dziecka
-8001 200
1 000
-
d)urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
-1 6001 200
4 000
-
e)urodzenie martwego dziecka
-4 0004 000
3 500
-
12.Poważne zachorowanie dziecka
5 000
5 000
7 000
15 000
-
13.
Pobyt w szpitalu:
a)w wyniku choroby
---
800 ryczałt
-
b)w wyniku NW
---
800 ryczałt
-

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

14.Pakiet assistance medyczny
TakTakTakTowarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
WARTA
GENERALI
HESTIA
HESTIA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:65 r.ż. / 67 r.ż.65 r.ż. / 67 r.ż.
59 r.ż. / 59 r.ż.
65 r.ż./70 r.ż.
65 r.ż./70 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:NieNieTakTak
Tak

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:NieNieTakNie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:
Tak
Tak
Tak,
również z IK
Tak,
również z IK
Tak,
również z IK

Składka miesięczna:
66 zł76 zł79 zł
80 zł
84 złUDOGODNIENIA:
warianty WARTA i GENERALI
z zakupem w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną


ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
GENERALI
składka 79 zł
HESTIA
składka 80 zł
HESTIA
składka 84 zł
WARTA
składka 66 zł
WARTA
składka 76 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
HESTIA
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
HESTIA
3 miesiące:
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenia szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne dziecka
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka i dziecka,
 • leczenia specjalistycznego
.

6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • zgonu współubezpieczonego,
 • operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • osierocenie dziecka


9 miesięcy:
 • urodzenia się dziecka
 • urodzenia martwego noworodka
 • wada wrodzona
.
Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu małżonka / partnera w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w skutek zawału lub udaru mózgu
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • poważne zachorowanie małżonka / partnera
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • leczenie specjalistyczne
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • zgon dziecka
 • zgon noworodka
 • zgon małżonka/partnera w skutek zawału serca lub udaru mózgu
 • zgon małżonka/partnera wwyniku choroby / zgon naturalny
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wada wrodzoną


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
GENERALI
3 miesiące:
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu dziecka
 • ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie dziecka w szpitalu
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • zgon dziecka10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się martwego dziecka
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści