VIP - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP OD 152 ZŁ
Ubezpieczenie na życie PZU
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do 65 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

możliwość zakup 2 z 5 wariantów i skumulowanie
wysokości świadczeń

deklaracja przystąpienia nie zawiera ankiety medycznej

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)
Ubezpieczenie na życie UNUM
O czym warto wiedzieć wybierając
ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do nawet 60 rok życia

wiek końca - 70 rok życia

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego i żołnierza)
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając
ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do nawet 55 rok życia

wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę >>)
Ubezpieczenie na życie HESTIA
O czym warto wiedzieć wybierając
wariant ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - 18 - 54 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w UNUM, WARTA, HESTIA, a także dwa ubezpieczenia w PZU tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie UNUM ze składką 152 zł, WARTA ze składką 298 zł, HESTIA ze składką 173 zł, PZU ze składką 332,40 zł, suma ubezpieczenia za zgon naturalny wynosić będzie 1.225.000 zł, gdy osierocisz np. dwójkę dzieci, świadczenie wzrośnie do 1.285.000 zł. Natomiast gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy skumulowana kwota wynosić będzie 4.545.000 zł.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
UNUM
HESTIA
WARTA
PZU

Składka miesięczna:
152 zł
173 zł
298 zł
332,40 zł

Szczegóły:


ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.
Zgon:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN
a)
w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy
1 050 000
670 000
1 500 000
1 325 000
b)w wyniku NW komunikacyjnym
750 000
485 000
1 500 000
1 325 000
c)
w wyniku wypadku przy pracy
750 000
485 000
1 000 000
900 000
d)w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
450 000
305 000
1 000 000
900 000
e)w wyniku zawału / udaru
175 000
250 000
500 000
450 000
f)wskutek choroby / naturalny
150 000
125 000
500 000
450 000
g)
dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka
10 000
20 000
--
2.
Niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW
-
100 000
-30 000
3.
Inwalidztwo w wyniku NW
-
-
200 000
-
4.Trwały uszczerbek w wyniku:a)
NW komunikacyjnego - za 100% uszczerbku
100 000
150 000
200 000
87 500

NW komunikacyjnego - za 1% uszczerbku
1 000
1 500
2 000
875
b)
NW - za 100 % uszczerbku
100 000
125 000
150 000
87 500

NW - za 1% uszczerbku
1 000
1 250
1 500
875
c)
zawału / udaru - za 100%
100 000
100 000
150 000
-

zawału / udaru - za 1%
1 000
1 000
1 500
-
d)
złamanie kości
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
25 000
e)
poważne uszkodzenie ciała
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
25 000
5.
Poważne zachorowanie
11 000
49 jednostek
chorobowych
15 000
30 000
31 000
6.
Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia
-
5 000
10 000
8 000
7.
Zabiegi specjalistyczne ubezpieczonego
-
10 000
-
5 000
8.
Pobyt w szpitalu:


a)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
400 za dzień
400 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
b)
w wyniku wypadku komunikacyjnego
300 za dzień
400 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
c)w wyniku wypadku przy pracy
300 za dzień
400 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
d)
w wyniku NW
200 za dzień
300 za dzień
400 za dzień
320 za dzień
e)
wskutek zawału serca lub udaru mózgu
100 za dzień
250 za dzień
200 za dzień
160 za dzień
f)w wyniku choroby
100 za dzień
150 za dzień200 za dzień
160 za dzień
g)na OIOM
200 za dzień
500 za dzień1 000 jednorazowo
-
h)
czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu
-
500 jednorazowo--
9.
Koszty leczenia ubezpieczonego w następstwie NW
-
---
10.
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych ubezpieczonemu w następstwie NW
-
---
11.
Koszty rehabilitacji ubezpieczonego w następstwie NW
-
---

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA


12.
Poważne zachorowanie
15 000
24 jednostki
chorobowe
25 000
--
13.
Leczenie szpitalne - kwota zryczałtowana
-
1 500
--

TAP

Telefoniczna i mailowa pomoc prawnaTak

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

Pakiet assistance medyczny
TakTakTak
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
UNUM
HESTIA
WARTA
PZU

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
60 r.ż. / 70 r.ż.
54 r.ż / 70 r.ż.
55 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / 70 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:
Tak
Tak
Tak
Nie

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:
Nie
Nie
Nie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:
Nie
Tak,
również z IK
Nie
Nie

Składka miesięczna:152 zł
173 zł
298 zł
316,40 zł
UDOGODNIENIA:
zapis w pełni ONLINE,
bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ?
Przydatne dokumenty:
HESTIA
składka 172 zł
WARTA
składka 298 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt na OIOM w wyniku choroby
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczneBrak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem
i usługą assistance.
HESTIA
3 miesiące:
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenia szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne dziecka
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego i dziecka,
 • leczenia specjalistycznego
.
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • osierocenie dziecka
.
Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści